Otsime logopeedi

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna otsib oma meeskonda

LOGOPEEDI

(tööleasumine esimesel võimalusel)

Kandidaadilt ootame erialastele oskustele lisaks empaatiavõimet, inimeste väärtustamist, loovust ja  positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku meeskonda, paindlikku töögraafikut, stabiilset töötasu, arenguvõimalusi ja 56 päeva puhkust. Võimalus läbirääkimisteks töötingimuste ja palga osas. Lisaks pakub KOV kvalifikatsioonile vastavatele kuni 35 aastastele valda registreerunutele 1 aasta jooksul igakuist 300 eurost lisatasu.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad ning oma palgasoov saata info@lasteaedpesamuna.ee. Konkurss on tähtajatu kuni töötaja leidmiseni.

Lisainfo: Külli Lumi 53004885

 

 

Otsime majahoidjat

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna ootab oma meeskonda 0,35 ametikohaga majahoidjat (Ülase 11) tööajaga kuni 14 tundi nädalas tööleasumisega 03.oktoobril 2022.
Kandidaadilt ootame põhiteadmiste olemasolu ja oskusi aia hooldamisel, iseseisvat mõtlemisoskust, loovust, positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku töökollektiivi ja stabiilset töötasu.
Avaldus ja CV saata pesamuna@pparnumaa.ee hiljemalt 26.09.2022 Lisainfo: Gädi Peters 53464065

Otsime õppejuhti ja logopeedi

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna ootab oma meeskonda õppejuhti (1,0) ja logopeedi (1,0) tööleasumisega 01.novembril 2022.
Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavust, inimeste väärtustamist, loovust ja positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku töökollektiivi, arenguvõimalusi ja stabiilset töötasu. Lisaks pakub KOV kvalifikatsioonile vastavatele kuni 28 aastastele valda registreerunutele 2 aasta jooksul igakuist 300 eurost lisatasu.
Õppejuhi näol vajame diplomaatilist, sõbralikku, avatud ja lahenduskeskset inimest, kellel on pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid, meeskondade loomise ja hoidmise kogemus, pädevus nõustada metoodiliselt õpetajaid ja oskus juhtida, analüüsida ja arendada õppe-kasvatusalaseid tegevusi.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad saata pesamuna@pparnumaa.ee hiljemalt 16.10.2022 (tulemused teatame hiljemalt 28.10.2022) Lisainfo: Külli Lumi 53004885
* Logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
* Lasteasutuse õppejuhi kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, tõendatud pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

Võtame tööle õpetajaid

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajaid, eripedagoogi ja logopeedi!

(tööleasumine 29.august 2022)

Kandidaatidelt ootame inimeste väärtustamist, loovust, usaldusväärsust ja positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku töökollektiivi, arenguvõimalusi ja stabiilset töötasu. Lisaks pakub KOV kvalifikatsioonile vastavatele kuni 28 aastastele valda registreerunutele 2 aasta jooksul igakuist 300 eurost lisatasu.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad saata pesamuna@pparnumaa.ee hiljemalt 31.07.2022

Lisainfo: Külli Lumi 53004885

Covid käitumisjuhised alates 20.jaanuarist 2022

Head lapsevanemad!

Jagame Teiega valikut riigi poolt koostatud käitumisjuhistest lasteaedadele Kriis.ee leheküljelt. (Detailsem info kriis.ee)

  • Õpeta lapsele hügieeni olulisust ja kätepesu. Ole eeskujuks ja selgita eale kohaselt, miks on oluline tihti käsi pesta ja neid mitte suhu panna. Sellega aitad tagada esmatähtsate hügieeninõuete täitmise ja muuta lapse lasteaias viibimise turvalisemaks.
  • Lasteaeda on lubatud vaid terved lapsed, vanemad ja töötajad. Kui laps on haige – köhib ja on nähtavalt nohune, saadetakse ta koju.
  • Hingamisteede viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik, üldine halb enesetunne, ebatavaline väsimus) tekkimisel iseendal või lapsel jääge koju.
  • Kui su pere jääb eneseisolatsiooni, hoia ka laps kodus. Kui perest keegi haigestub koroonasse, anna sellest lasteaiale teada.
  • Karantiinis olemise ajaks saad võtta haiguslehe.
  • Kui lapsel diagnoositakse koroona, peab ta jääma koju. Tervenemise kinnitab ja karantiini lõpetab arst.

Kui lapsevanem ise teavitab lasteaeda lähikontaktsusest või nakatumisest, siis jagame seda infot anonüümselt lapse nime nimetamata konkreetse rühma lapsevanematega Eliis keskkonnas. Terviseameti ametliku teavituse järgselt jagame lapsevanemetega infot lihtsustatud karantiini kohta.

Alates 15.novembrist

Valitsus lihtsustas haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist
Alates 15. novembrist saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused Terviseametilt senisest täpsema info positiivse PCR-testi tulemuse saanud lapse kohta (nimi, testi tegemise aeg, nakkusohtliku perioodi andmed), et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed. Terviseamet edastab info õpilase või lasteaialapse kohta, kes on andnud positiivse PCR testi tulemuse haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele ning ka koolitervishoiuteenuse osutajale. Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest Terviseametit, kes määrab lähikontaktsed.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Teade!

Hea lapsevanem!

Lähtudes Haridus-ja Teaduministeeriumi poolt välja antud juhistest lasteaedadele,  toimub alates 01.11.2021 laste vastuvõtmine ja üleandmine  rühma välisuksel. Palume helistada uksel olevale numbrile, et rühma töötaja saaks lapse vastu võtta või üle anda.

Lähiajal on käivitumas ka fonolukkude süsteem (täpsed juhised edaspidi).

 

Teade!

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on kohustus kanda maski või visiiri. Lapsevanemad kasutavad majja sisenemiseks ja väljumiseks ainult oma lapse rühma ust ning piisava distantsi hoidmiseks garderoobides ootavad vajadusel koridoris, trepikojas või õues.