Otsime õppejuhti ja logopeedi

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna ootab oma meeskonda õppejuhti (1,0) ja logopeedi (1,0) tööleasumisega 01.novembril 2022.
Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavust, inimeste väärtustamist, loovust ja positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku töökollektiivi, arenguvõimalusi ja stabiilset töötasu. Lisaks pakub KOV kvalifikatsioonile vastavatele kuni 28 aastastele valda registreerunutele 2 aasta jooksul igakuist 300 eurost lisatasu.
Õppejuhi näol vajame diplomaatilist, sõbralikku, avatud ja lahenduskeskset inimest, kellel on pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid, meeskondade loomise ja hoidmise kogemus, pädevus nõustada metoodiliselt õpetajaid ja oskus juhtida, analüüsida ja arendada õppe-kasvatusalaseid tegevusi.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad saata pesamuna@pparnumaa.ee hiljemalt 16.10.2022 (tulemused teatame hiljemalt 28.10.2022) Lisainfo: Külli Lumi 53004885
* Logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
* Lasteasutuse õppejuhi kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, tõendatud pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.