Õpetajate ja logopeedi konkurss

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna võtab tööle LASTEAIAÕPETAJAD 3,0 ametikohale (tööle asumisega alates 26.08.2024) Kandidaatidelt ootame lisaks kvalifikatsiooni olemasolule motiveeritust, paindlikkust, avatust, loovust, positiivset ellusuhtumist ja meeskonnatöö väärtustamist. Omalt poolt pakume sõbralikku töökollektiivi, arenguvõimalusi, stabiilset töötasu ja 56 päeva puhkust. Lisaks pakub KOV kvalifikatsioonile vastavatele kuni 35 aastastele valda registreerunutele 1 aasta jooksul igakuist 300 eurost lisatasu. CV, motivatsioonikiri, kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad ja karistusregistri väljavõte saata info@lasteaedpesamuna.ee hiljemalt 30.06.2024 Lisainfo: Külli Lumi 53004885 Ülase tn.11 Pärnu-Jaagupi

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna võtab tööle LOGOPEEDI (1,0 ametikohale tööle asumisega 26.08.2024) Kandidaadilt ootame erialastele oskustele lisaks empaatiavõimet, inimeste väärtustamist, loovust ja positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku meeskonda, paindlikku töögraafikut, stabiilset töötasu, arenguvõimalusi ja 56 päeva puhkust. Võimalus läbirääkimisteks töötingimuste ja palga osas. Lisaks pakub KOV kvalifikatsioonile vastavatele kuni 35 aastastele valda registreerunutele 1 aasta jooksul igakuist 300 eurost lisatasu. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad, karistusregistri väljavõte ning oma palgasoov saata info@lasteaedpesamuna.ee hiljemalt 30.06.2024 Lisainfo: Külli Lumi 53004885

Muudatused Pesamuna lasteaia kodukorras

Seoses laste puudumiste märkimisega, mis tagaks toidukulude optimeerimise, vaatas lasteaed üle oma köögi tööprotsessid ja leidsime varasemaga võrreldes lastevanematele soodsama variandi. Kodukorra uued punktid laste puudumiste märkimise kohta arutati läbi hoolekogu liikmetega ja on kehtivad alates 1. veebruarist 2023.

Uued kodukorra punktid:

  • Ema või isa palun teata minu mistahes puudumisest ELIISis kohe kui seda teada, aga hiljemalt 07:15 lasteaeda tulemise hommikul.
  • Ema või isa, palun märkige ELIIS-i minu puudumised jooksvalt iga päeva kohta, mis ma puudun, mitte ainult puudumise esimese päeva kohta!
  • Kui ema või isa on minu kõik puudumise päevad jooksvalt uuendades ELIIS-i enne 7:15 kirja pannud, siis ei pea meie pere maksma toiduraha nende päevade eest kui ma lasteaias ei olnud. Minu ette planeeritud pikemad puudumised näiteks puhkuse, saame ELIISi juba varakult märkida.
  • Kui ema või isa märgivad minu puudumise ELIIS-i sama päeva kohta hiljem kui 7:15 või ei märgi üldse, siis märgivad õpetajad selle ette teatamata puudumiseks ja me peame selle päeva toidu eest maksma.

Näide: Laps jääb õhtul või öösel haigeks. Vanem märgib lapse puudumise ELIIS’is enne kl 07:15 hommikul. Kui päeva peale jooksvalt selgub, et laps ka järgneval päeval puudub, siis tuleks ka vastav puudumine ära märkida enne järgneva päeva 07:15 hommikut (ideaalis nii pea kui selge, et laps puudub). Ja samamoodi kõigi järgnevate päevade kohta. Kui vanem märku ei anna, läheb vastav päev kirja kui ette teatamata puudumine.

Uue kodukorraga saab tutvuda Pärnu- Jaagupi Lasteaed Pesamuna kodukord al 01.02.2024

Lasteaia kohatasu tõus 1.jaanuarist 2024

Head lapsevanemad!

Vallavalitsuse määruse, mille kohaselt on Põhja-Pärnumaa vallas lasteaia kohatasu seotud alampalgaga –  6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

1.jaanuarist 2024 tõuseb alampalk, siis on uus kohatasu esimesele lasteaias käivale lapsele 49 eurot, teisele lasteaias käivale lapsele 37 eurot ja jätkuvalt alates 3. lapsest tasuta kui vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald. See tähendab, et arve on suurem jaanuari kuu eest ja kuulub tasumisele veebruari alguses.

https://www.riigiteataja.ee/akt/402112018003?leiaKehtiv