Dokumendid

Blanketid

Põhja-Pärnumaa valla lasteaeda vastuvõtmise avalduse blankett

Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna lapsevanema poolt kaetava osalustasu maksmisest vabastamise avalduse blankett

Dokumendiregister

Määrused ja korrad

Arengukavad

Pedagoogilise nõukogu protokollid

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee