2021 rekonstrueeritakse Pesamuna lasteaed

1. detsembril allkirjastati Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna rekonstrueerimise hankeleping BauEst OÜ-ga. Lepingujärgselt on lasteaia hoone ehitustöödeks suletud 03.05-31.08 2021.
Lepingu maksumus on 658 627 eurot ning lõpptähtaeg on 29.10.2021. Ruumid peavad seest valmis  olema hiljemalt 23.08.2021, et lasteaed saaks tegevust alustada 01.09.2021. Lepingu summast 520 000 eraldatakse riigi COVID-19 investeeringu toetusest ning valla oma rahalisi vahendeid on planeeritud 160 000 euro ulatuses.
Tööde käigus vahetatakse välja kõik kommunikatsioonid (küte, vesi, elekter, valgustus, sadevesi, kanalisatsioon) ja ehitatakse välja kaasaegne ventilatsioonisüsteem, lahendatakse ära puuetega inimeste juurdepääs asutuse ruumidesse, soojustatakse katus, ehitatakse uus piirdeaed.
Lisaks eelpoolnimetud töödele uuendatakse saali põrand ja ka mõned seni remontimata rühmaruumide põrandad.
Lasteaia remonttööde ajal jätkab lasteaed tööd Libatse lasteaiahoone ruumides, vajadusel korraldatakse bussitransport koos saatjatega hommikul ja õhtul Pärnu-Jaagupist Libatsesse ja tagasi. Küsitlus ehitustööde ajal lasteaeda vajavate laste ja transpordi kohta tehakse hiljemalt märtsikuus.

Hea lapsevanem!

Lasteaias on välja töötatud meetmed Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna COVID-19 tõkestamiseks. Dokumendi leiate lasteaia kodulehelt dokumentide alt, Eliisi keskkonnast teadete alt ja olemas on ka igas rühmas väljaprinditud kujul.

Hoiame üksteist ja oleme terved!

 

Lp.Lapsevanemad

 

 

Tarkusepäeva aktus toimub 1.septembril kell 11 lasteaia Lipuväljaku.

1.septembrist alates on lasteaia kõik rühmad avatud. Liblika ja Tipp-Täppi rühma ruumid on omavahel kohad vahetanud. Kui jääd rühma leidmisega hätta, küsi  abi. Lapsed kes liiguvad sõimest aeda nende uus rühm on Pipid.

Ilusat õppeaasta algust,

Kätlin Ojamets

 

SUVINE TÖÖKORRALDUS

JUUNI, JUULI, AUGUST on avatud TIPP-TÄPPI, SIPSIKUTE, MESIMUMMIDE rühmad. Lapse puudumisest saate teavitada Eliisis või telefoni teel. Pikema puudumise korral teavitage kindlasti, et oleks võimalik teha söögi arvestust.

  1. juunist alates saab vanem tuua lapse ise rühma.

Aastaringselt avatud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel (s. o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas.

MESIMUMMID tel: 5103586;

SIPSIKUD TEL: 53046020;

TIPP-TÄPP tel:53015728

Õppejuht

Kätlin Ojamets

Tel 53345440

OTSIME ÕPETAJAID

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetajate ja muusikaõpetaja (1,0) leidmiseks. Tööle asumisega 26.08.2020
Avaldus ja CV palume saata pesamuna@pparnumaa.ee 
hiljemalt 22.05.2020
Täiendav info tel. 5334544
0

INFO LAPSEVANEMALE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSEST

Hea lapsevanem!

Seoses laste arvu suurenemisega mai kuus ja vältimaks nakkuse edasikandumist, ei ole lubatud alates 04.05 lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse.

Pesamuna lasteaias on avatud kaks valverühma Sipsikud ja Mesimummid. Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub Sipsikute/Mesimummide rühma välisuksel helistades uksel olevale nr. 53046020 seejärel tuleb võtab õpetaja lapse vastu.

Muudatustest anname Teile teada Eliisis.

UUDISED JA TEATED

LASTEAIAD OSALISELT SULETUD JA KOHATASU MAKSMINE PEATATUD

Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse. Eriolukorra ajal on järjepidevalt olnud avatud valverühmad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis ning jäävad avatuks ka aprillikuus. Kuna ühe rühmaga lasteaedades on lapsi käinud üksikutel päevadel ja väga vähe, sulgeme aprillikuuks üherühmalised lasteaiad. Lapsi võetakse vastu Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi lasteaedades helistades eelnevalt juhataja telefonile:

Vändra Lasteaed – Jaana Novikov – 44 95 027

Pärnu-Jaagupi Pesamuna – Sirje Mölder – 53011179

Tootsi lasteaed – Jüri Mets – 5084968

Aprillikuu lõpuni vabastame kohatasu maksmisest need vanemad, kes sel perioodil teenust ei kasutanud.