2021 rekonstrueeritakse Pesamuna lasteaed

1. detsembril allkirjastati Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna rekonstrueerimise hankeleping BauEst OÜ-ga. Lepingujärgselt on lasteaia hoone ehitustöödeks suletud 03.05-31.08 2021.
Lepingu maksumus on 658 627 eurot ning lõpptähtaeg on 29.10.2021. Ruumid peavad seest valmis  olema hiljemalt 23.08.2021, et lasteaed saaks tegevust alustada 01.09.2021. Lepingu summast 520 000 eraldatakse riigi COVID-19 investeeringu toetusest ning valla oma rahalisi vahendeid on planeeritud 160 000 euro ulatuses.
Tööde käigus vahetatakse välja kõik kommunikatsioonid (küte, vesi, elekter, valgustus, sadevesi, kanalisatsioon) ja ehitatakse välja kaasaegne ventilatsioonisüsteem, lahendatakse ära puuetega inimeste juurdepääs asutuse ruumidesse, soojustatakse katus, ehitatakse uus piirdeaed.
Lisaks eelpoolnimetud töödele uuendatakse saali põrand ja ka mõned seni remontimata rühmaruumide põrandad.
Lasteaia remonttööde ajal jätkab lasteaed tööd Libatse lasteaiahoone ruumides, vajadusel korraldatakse bussitransport koos saatjatega hommikul ja õhtul Pärnu-Jaagupist Libatsesse ja tagasi. Küsitlus ehitustööde ajal lasteaeda vajavate laste ja transpordi kohta tehakse hiljemalt märtsikuus.