VALLA LASTEAEDADES VANEMATE POOLT KAETAV OSA 2019. AASTAL

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu võttis 24. oktoobril 2018. a vastu määruse nr 47, millega kinnitati vanemate poolt kaetava osa suurus valla lasteaedades ja selle maksmise kord.

Vanemate poolt kaetava osa määr

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud  töötasu alammäärast, s.o. 2019. aastal 22 eurot. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

TÄPSEM INFO:  VALLA LASTEAEDADES VANEMATE POOLT KAETAV OSA 2019. AASTAL