Lasteaia kohatasu tõus 1.jaanuarist 2024

Head lapsevanemad!

Vallavalitsuse määruse, mille kohaselt on Põhja-Pärnumaa vallas lasteaia kohatasu seotud alampalgaga –  6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

1.jaanuarist 2024 tõuseb alampalk, siis on uus kohatasu esimesele lasteaias käivale lapsele 49 eurot, teisele lasteaias käivale lapsele 37 eurot ja jätkuvalt alates 3. lapsest tasuta kui vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald. See tähendab, et arve on suurem jaanuari kuu eest ja kuulub tasumisele veebruari alguses.

https://www.riigiteataja.ee/akt/402112018003?leiaKehtiv