1.augustist 2023 muutub lasteaia kohamaksumus

18.01.2023 muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018  määrust  nr  47 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“. Muudetud määruse kohaselt moodustab koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

Alates 1.aug. 2023 on vanemate poolt makstav kohatasu esimese lapse eest 44 eurot kuus. Kui lasteaias käib kaks last, siis teise lapse eest makstav kohatasu on 33 eurot kuus. Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm või enam last, on kolmas ning kõik järgnevad lapsed vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud.

Määrusega saab tutvuda: Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine.