Tegimegi ära!

Väikesed ja suured Pesamunad tänavad!

Raido Looring, Asko Elmend, Nathan Coulter, Arvi Susik, Ott Roossaar, Leo Rõõmusaar, Sulev Kuusk, Rain Tomberg, Laura Tamm, Jane Semenov, Regina Rüsse, Kadri Alamaa ja oma maja töötajad.

Tegite ära suure töö – püsti said postid spordiala rajamiseks. Oleme rõõmsad et külvatud sai muru ja lilleniit, korrastatud sõimerühmade mänguala, koristatud metsapark ja tehtud  veel väiksemaid töid.     Suur tänu!