Meeskonnatöö koolitus 25.septembril kell 13.00

Lasteaed Pesamuna töötajad osalevad  koolitusel

MEESKONNATÖÖ KUI LASTEAED PESAMUNA TÖÖKULTUURI ALUS

Peale koolitust oleme teadlikumad asutuse ühistest väärtustest, oskame  saadud teadmisi paremini oma töös kasutada ja oleme motiveeritud neid rakendama õppe-ja kasvatustöös