Kulutused

Toidupäeva maksumus, mille hoolekogu ettepanekul on kinnitanud  lasteasutuse juhataja on 1,80€  toidupäev (kolm toidukorda)

  • Toiduraha jaguneb  protsentuaalselt 30% hommikusöök, 50% lõunasöök ja 20% õhtuoode.
  • Lapsevanemal on õigus avalduse alusel loobuda toidukordadest, kuid toidukordade valik peab jääma samaks ühe kuu vältel.
  • Toidukulu soodustuse saamiseks pöörduda valla sotsiaaltöötaja poole.
  • Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kaks last ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põhja-Pärnumaa, on vanema poolt kaetava osa  suuruseks teise lapse eest 75% paragrahvis 1 märgitud summast.
  • Vanema poolt kaetava osa maksmisest on vabastatud pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm ja enam last.

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta
4 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus
arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

Toidukulu ja õppekulu maksab lapsevanem kulupõhisena (tegelikult kohalkäidud toidupäevade maksumuse alusel arvutatuna) arve alusel iga kuu 20 kuupäevaks Põhja-Pärnumaa vallavalitsus arvelduskontole  SEB pangas EE111010220267487223,

või SWEDBANK EE162200221068426764

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine 01.01.2019-1.pdf